Wanneer de boeren in het voorjaar de eerste weiden beginnen te maaien, vallen in het hele land jaarlijks meer dan 100.000 kalveren ten prooi aan de enorme machines. De jonge dieren worden door hun moeders ter bescherming in het hoge gras verstopt en zijn dus moeilijk te vinden. Weiden in de buurt van bossen zijn bijzonder geliefd. In de eerste twee weken van hun leven hebben ze nog geen vluchtinstinct ontwikkeld, maar drukken ze zich in plaats daarvan plat op de grond bij gevaar.

De snelste en veiligste methode om reekalfjes te vinden zijn warmtebeeld-drones. Helpers gebruiken die om in de vroege ochtend de gebieden af te zoeken en de reekalfjes terug te vinden. Maar ook jonge hazen en andere wilde dieren kunnen op deze manier uit de machines worden gered.

Reeën redden met drones
De laatste jaren is het gebruik van drones in combinatie met warmtebeeldtechnologie ingeburgerd geraakt op het gebied van het redden van reekalfjes. De procedure biedt landbouwers en degenen die gemachtigd zijn om op de dieren te jagen, de mogelijkheid om hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het wild op een tijdbesparende en doeltreffende manier in te vullen en zo de maaidood van reekalfjes te voorkomen.

De landbouwers kunnen zich laten registreren en de helpers van het "CECEBA fawn rescue"-initiatief risicogebieden laten controleren waar op grond van ervaring reekalfjes kunnen worden verwacht.
Win-win, want de landbouwers kunnen hun weiden maaien zonder onderbreking en zonder tijdverlies.

De avond tevoren moeten we uiterlijk om 21:30 uur door de boeren telefonisch of via WhatsApp geïnformeerd worden waar de volgende ochtend gemaaid gaat worden. De warmtebeeldcamera van de drone kan de warmtesignatuur van de reekalfjes tot uiterlijk 08:00 uur vastleggen - daarna wordt de omgevingstemperatuur helaas te hoog.

De persoon die gemachtigd is om in het desbetreffende jachtgebied te jagen, moet aanwezig zijn. Maximaal 2 personen.
Indien mogelijk moet deze persoon zorgen voor 3-4 dozen met deksel of een passend groot bord om ze af te dekken.

De oefening wordt uitgevoerd door vier vrijwilligers van CECBA en is gratis voor de landbouwers.

Certificaat
Op verzoek ontvangt de landbouwer na afloop van een dreigende vlucht van de helpers een schriftelijke kennisgeving dat de gebieden zijn afgezocht. Dit formulier is beschikbaar op de website van het Landesjagtverband Baden-Württemberg e.V. of onder de volgende link

Formulier