Bedrijfsgegevens

Service provider according to § 5 TMG

CECEBA Group GmbH
Rosenfelder Straße 3
72336 Balingen / Duitsland

 

Contact 

Phone: +49 (0) 7433 2603-0
Fax: +49 (0) 7433 2603-80
e-mail: info@remove-this.ceceba.com
URL: www.ceceba.com 

Represented by the managing director: Jürgen Schäfer

Commercial register: Local court: Stuttgart, HRB 410854
Sales tax identification number (VAT ID): DE 811 855 143